Vlastnosti barev - bílá

Symbol čistoty a nevinnosti, ale také perfekcionismu a touhy po dokonalosti. Zrcadlí v sobě cnost, vznešenost, lásku k pravdě a přímost. Přináší očištění, stabilitu a naději. Napomáhá v případech, kdy je třeba začít znovu, získat inspiraci a novou sílu. Tuto barvu mají rádi lidé, kteří jsou otevření, upřímní a nekompromisní. Působí rozjasňujícím dojmem a dává čas a prostor k přemýšlení. Působí ozdravně svojí svěžestí a jednoduchostí. Otevírá mysl a přináší nové možnosti. Podporuje spravedlnost, efektivitu a organizaci. Umocňuje působení barvy, s níž je používána. 

Kategorie