Vlastnosti barev - růžová

Symbol něhy, jemnosti a romantické lásky, zároveň však také nezralosti a naivity. Uvolňuje napětí ve svalech a mysli. Růžová je v podstatě červenou (život), ve které je víc světla (vědomí). Podporuje nepodmíněnou lásku a intuitivní energie. Léčí schopnost lásku nejen dávat, ale i přijímat. Přináší zklidnění, soucit a péči. Uvnitř své nejněžnější krásy skrývá tato barva neobyčejnou pevnost a sílu. Vyzařuje emoce, citlivost a skvěle se hodí pro navození romantické atmosféry. Odstraňuje pocity podráždění, podporuje klid, optimismus a dobrou vůli. 

Kategorie